Maayong Adlaw sa Tanan!
 
Gipahibalo ang mga ginikanan, stakeholders ug estudyante niining tulunghaan nga agig pag sanong sa Alert Level 3 sa Covid 19 sa atong probinsya, magpabilin nga mabinantayon kita sa mga polisiya nga gina implementar sa IATF ug usab niining tulunghaaan arun dili malangan o maka transact gayud dayun sama sa pagkuha ug modules, mga school forms ug uban pa.
 
Tungod niini, ang ASNHS naghangyu pag usab kaninyu sa pagtuman sa mga sumusunod nga mga pahinumdum sa bisang unsang matang nga mga katuyuan:
  1. Magsuut ug face mask (face shield, optional).
  2. Pag sulod sa gate, magpa thermal scan, moadto sa handwashing facility or sa alcohol stand.
  3. Mga ginikanan ug guardian lamang ang magkuha sa mga modules or mo proseso ug mga transaksyunes kay hingpit nga GIDILI ang pagpasulod sa mga nag edad disisyete (17) paubos.
  4. Gihangyo ang tanan sa pag obserba sa tamang dress code (dili short shorts/ pinapuuk nga shorts, sando, tsinelas, spaghetti, puuk nga palda, ug bisan unsang wa nahisakop sa disenteng pamustura) tungod ky kita mosulod man sa usa ka educational institution
  5. Mutultul sa schedule sa pagkuha/pag-uli sa modules, meetings etc., kay arun on-site gayud ang inyung tuyu nga mga magtutudlo. Ug sa panahon sa module distribution ug mga meetings, ang atong entrance mao ang gate 3 luyo sa DAR office ug ang atong exit mao ang gate 1 along the national highway. Kini aron malikayan ang crowding sa mosulod ug mogawas sa tulunghaan.
  6. Kung adunay mga isyo nga gustong ipaabot or ipangutana, i text or tawagi ang advisers or teachers sa inyung mga anak arun makakuha kamo ug saktong tubag or bisita sa opisina sa prinsipal arun kamo maabi abi pinaagi sa saktong serbisyo nga dayag alang kaninyo.
Salamat kaayu sa makanunayong pagsabot, mag amping tang tanan!
Our Best Always!
Principal IV