Science
Music
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Technology and Livelihood Education (TLE)