Unsa pamaagi para makakuha ug Form 137-A/SF-10, Certificate with Final Grades; Certificate of Enrolment; Certificate of Good Moral Character; Certificate of English as Medium of Instruction; Certificate of Graduation ug CAV Forms

*Para sa Transferee

- Magdala ug Request Form para sa Form 137-A/SF-10 gikan sa eskwelahan ug asa naenrol o everify lang sa LIS (Learners’ Information System) nga opisyal jud iyaha enrolment sa maong tulunghaan.

*Para sa College Students

- Magdala ug Original Copy sa Request Form para sa Form 137-A/SF-10 gikan sa College/University.

 

*Para sa College Admission/Scholarship for Graduating Students and Summer Jobs

- Magdala ug Checklist or List of Requirements and Qualifications gikan sa College/Ahensya/Kompany na nagkinahanglan sa School Records.

 

*Para sa Ubang Purpose sama sa Late Registration of Birth Certificate ug Local & Abroad Employment

- Maghimo ug Request Letter address sa Principal nga nakabutang ang purpose ug asa gamiton ang school records, school year nigraduate or school year last attended para sa wala kagraduate.

- Magdala ug Checklist or List of Requirements para pamatud-an kung para asa gamiton ang school records ug uban pang pwede mahimong esuporta sa Request Letter.