Let's commemorates the 36TH EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION Anniversary with its theme: EDSA 2022: PAGTUTULUNGAN TUNGO SA SAMA-SAMANG PAGBANGON MULA SA PANDEMYA