May 2-13, 2022
Gipahibalo ang mga ginikanan og estyudante nga kini nga mga adlaw gitakda aron sa pagpangandam

sa mga teachers para sa 2022 National Election-Related Activities