Ipinahayag ni Dr. Marilou P. Curugan Punong guro ng Agusan del Sur National High School ang kanilang pinoprocesso ngayong dagdag na internet o wifi connection para sa mga gurong magtuturo ng digitized modyol at online classes sa kanilang paaralan. Ayon pa sa punong guro kasalukuyan silang nakikipag-coordinate ngayon sa globe telecom sa mga gagawing upgrading na labis na makakatulong upang mabigyan ng access ang mga guro ng paaralan. Mahigit na sa 300 na na umano bilang ng mga tagapagturo ng paaralan na kaya sila nakapagpasyang mag-upgrade ng system sa ang budget ay magmumula mismo sa school Maintenance and other operating expenses (MOOE) ng paaralan.