"The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace"
-Numbers 6:23-24

Kaisa ng sambayanan ang Kagawaran ng Edukasyon sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ngayong Abril 9.

“A thoughtful mind, when it sees a nation’s flag, not only sees the flag but the nation itself”
-Henry Ward Beecher.